Europa

Regie: 
Catherine Vuylsteke en Hanne Phlypo
Produktie: 
Clin D'Oeil Films
Regie: 
Friedrich Moser en Matthieu Lietaert
Produktie: 
Blue & Green Communications, Visualantics
Regie: 
Ibbe Daniëls en Koen Vidal
Produktie: 
Off World
Regie: 
Jimmy Kets
Produktie: 
Las Belgas