DAY OF THE DOC 2018

Op onze jaarlijkse Day of the Doc schragen we ons dit jaar achter het Media & Society initiatief van het European Documentary Network (EDN).
In de voormiddag zullen we de actuele stand van zaken belichten in het Vlaamse documentaire landschap (een “state of the doc”), en in de namiddag zullen we in kleinere groepen de problemen, uitdagingen maar ook opportuniteiten en toekomstverwachtingen van de sector in kaart proberen brengen. De bevindingen van al het denkwerk zullen worden verwerkt in het onderzoek dat EDN op Europees niveau voert, in samenwerking met verschillende Europese universiteiten. Op basis van dit onderzoek zal EDN een 'witboek' samenstellen van de Europese documentaire sector, dat als instrument kan dienen om beleidsaanbevelingen te maken.

Het volledig programma vind je hier.
Behalve voor het groepswerk aan de round tables zijn alle sessies open voor iedereen.
Alle activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is verplicht: dat kan on line. Graag voor 26/3.